Tin tức

Hơn 10 tỷ USD vốn FDI dồn dập đổ vào Việt Nam

5 tháng đầu năm, tính cả vốn cấp mới và tăng thêm, đã có hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đầu tư vào Việt Nam.