NANO Finisher

NANO Finisher là máy mài tốc độ thấp cho lớp mỏng, lớp IMC và lớp mạ có chiều dầy nhỏ hơn 1um, ví dụ như để quan sát các lớp, Au, Sn, Ni…
 
Sản phẩm cùng loại
STT Tên sản phẩm Xuất xứ Giá
1 Liên hệ