Acryl Mold Powder

Acryl Mold Powder

Sự đúc nguội được thực hiện tại nhiệt độ phòng sử dụng một hệ thống đúc hai thành phần.
 
Tên sản phẩm: Acryl Mold Powder
Nhà sản xuất: YoungJin/HQ            
Bảo hành: Liên Hệ
Giao hàng: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá khuyến mãi: Liên Hệ
   
Sản phẩm cùng loại
STT Tên sản phẩm Xuất xứ Giá
1 Liên hệ
2 Liên hệ
3 Liên hệ
4 Liên hệ
5 Liên hệ